+355 4 2259 425 info@ivodent.edu.al

Trainim i Studenteve Nepermjet rubrikes Blog

Ivoclar - Realizo deshiren per tu bere Teknik Dentar

Në vizionin e Kolegjit Profesional Privat “Ivoclar Vivadent & Partners” vendin kryesor e zë realizimi me sukses i programit të studimit trevjecar i cili përfundon me diplomimin në “Teknikë e Lartë Dentare”. Kjo diplomë universitare “Bachelor”, synon përgatitjen e teknikëve të lartë dentarë me formim të ngjashëm me të njëjtin nivel studimi të parashikuar në deklaratën e Bolonjës.

Read more ...

Rrjet bashkepunimi nderkombetar

Kolegji Profesional Privat “Ivoclar Vivadent & Partners” ka krijuar një rrjet bashkëpunimi dhe marrëdhënie me partnerë kombëtarë dhe ndërkombëtarë. Për zbatimin e metodave më bashkëkohore të procedurave laboratorike, shkolla ka bashkëpunim të ngushtë me firma të ndryshme të cilat demonstrojnë teorikisht dhe praktikisht këto procedura në ambjentet e shkollës.

Read more ...

Mos prisni kaq gjate Regjistrohuni sot!

Pse te na zgjidhni ne, pse IVODENT ?

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image