+355 4 2259 425 info@ivodent.edu.al

TD

Kohezgjatja - 36 Jave

TD

Diplome Profesionale ne Teknik Dentar

Teknik Dentar

Pranë Kolegjit Profesional ”Ivoclar Vivadent & Partners” ofrohet kursi dy vjeçar i studimit ”Teknik Dentar” i cili ka për qëllim pregatitjen e specialistëve në proceset bazë të aplikuara të protezimit dentar. Studentët e këtij kursi nuk nevojitet të kenë njohuri të mëparshme në fushën e teknologjisë dentare. Ata duhet të kenë kryer arsimin e mesëm të lartë dhe të kenë pasionin për tu perfeksionuar në profesionin e laborantit dentar. Kursi i njeh studentët me parimet teorike bazë të protezimit dentar, vetitë e materialeve dhe teknikat kryesore të përdorura në laboratorët dentarë. Në përfundimin me sukses të kursit studenti është i aftë të punojë në proceset bazë që kryhen në laboratorët dentarë si përgatitja e modeleve prej allçie, modelimi në dyllë i dhëmbëve, pregatitja e skeleteve metalike, protezimi total me rezinë, pregatitja e urave prej porcelani mbi metal etj.

Mësimdhënia në kurs kryhet me kohë të plotë, 5 ditë në javë nga e hëna në të premte në formën e leksioneve, seminareve dhe praktikave në laborator. Në përfundimin me sukses të kursit studentët marrin Diplomën Profesionale ”Teknik Dentar”. Modulet, lëndët dhe orët mësimore për secilën lëndë jepen në planin e mëposhtëm mësimor të kursit. Stafi akademik i angazhuar në mësimdhënien e kursit ”Teknik Dentar” është i specializuar në qendrat e trajnimit të kompanive Ivoclar Vivadent AG., dhe BEGO GmbH. Studentët gjatë kursit kryejnë edhe katër trajnime në punimet protetike bazë me trajnerë të kompanive të sipërpërmendura duke u pajisur edhe me çertifikatat përkatëse.

Pedagoge

Dorina Mele, Antonio Caranannte

Programi

Tabela

Plani mësimor në Shkollën e Lartë Jopublike ”IVOCLAR VIVADENT & PARTNERS”

 

Plani mësimor i programit dy vjeçar për marrjen e Diplomës Profesionale në ”Teknik Dentar”

Moduli / Lënda

Orët mësimore (60 minutëshe)

Leksione

Seminare

Orë në laborator

Kredite

  1. Modelim morfologjik

1

Teknika e modelimit të kurorave në dyllë

18

-

138

13

2

Materialet dentare ndihmëse

24

-

24

4

3

Anatomi

24

12

-

3.5

4

Gjuhë angleze

9

15

-

2

5

Higjenë

24

12

-

3.5

6

Art modelimi

18

30

-

4

 

Shuma

117

69

162

30

  1. Bazat e protezimit dentar

1

Anatomi Dentare

18

-

138

13

2

Materialet dentare me biopërshtatshmëri I

24

-

24

4

3

Mikrobiologji

24

12

-

3.5

4

Koncepte të përgjithshme teorike mbi protetikën dentare

42

12

18

6

5

Fiziologji dhe histologji

24

12

-

3.5

 

Shuma

132

36

180

30

  1. Teknikat e protezimit të lëvizshëm

1

Proteza totale e thjeshtë

12

-

60

6

2

Proteza parciale e thjeshtë

12

-

60

6

2

Proteza e skeletuar

12

-

60

6

4

Aparate që përdoren në teknologjinë dentare

6

12

54

6

5

Ortodonci

6

-

18

2

6

Gjuhë angleze

27

45

-

6

 

Shuma

75

57

252

30

  1. Teknikat e protezimit fiks

1

Materiale dentare me biopërshtatshmëri II

18

12

42

6

2

Proteza fikse në metal

12

-

132

12

3

Teknika e shtresimit të porcelanit mbi metal

12

-

132

12

Shuma

129

60

171

30

 

Course Fee : 1 euro

Apply Now

Course Tutors

Emri

Emri

Teacher

Roli dhe eksperienca

emri

emri

Teacher

Roli dhe eksperienca

emri

emri

Teacher

Roli dhe eksperienca

emri

emri

Teacher

Roli dhe eksperienca

Quick Info

KursetTona

Mos prisni kaq gjate Regjistrohuni sot!

Pse te na zgjidhni ne, pse IVODENT ?

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image