+355 4 2259 425 info@ivodent.edu.al

Bachelor - Program Studimi me 180 kredite ECTS i akredituar.

Program studimi per Teknik Dentar.

Teknik Dentar - Profesion i qendrueshem

Shumë njerëz i humbin dhëmbët ose pjesë të tyre gjatë jetës. Puna e teknikut dentar është të punojë së bashku me dentistin për zëvendësimin e dhëmbëve të humbur ose dëmtuar. Tekniku dentar përballet shpesh me sfidën e krijimit të një dhëmbi artificial që shkon përsosmërisht nga ngjyra dhe forma vizuale me dhëmbët e tjera në gojën e pacientit. Një teknik dentar bën gjithashtu braketa për të korrigjuar dhëmbë që janë jashtë drejtimit. Një teknik dentar specializohet në material të veçanta, për shembull produkte prej floriri ose porcelani, ose në prodhim braketash. Është gjithashtu e mundur të specializohet në prodhimin e urave dentare, të cilat fiksohen në kockën e nofullës me vida titani (implante), ose në modelimin dhe prodhimin e protezave të lëvizshme. Në Kolegjin tone janë diplomuar rreth 80 teknikë dentarë të kualifikuar që prej krijimit të programit të studimit në vitin 2009.

Programi kryhet në ambjentet modern dhe me dritë natyrale, të pajisura me teknikat e fundit, në bashkëpunim me një numër kompanish dentare shumë prestigjioze si IVOCLAR VIVADENT AG, BEGO GmbH, Scheu Dental etj. Programi përbëhet në një pjesë të mire nga puna praktike që ndiqet dhe vlerësohet nga profesionistët tanë me shumë experience në tregjet dentare europiane, e alternuar me teorinë, e cila transmetohet nga specialist të huaj dhe shqiptarë të fushës së teknikës dentare. Studentët trajnohen gjithashtu për të gjitha llojet e protezimit dentar nga lektorë të kompanive të sipërpërmendura duke u pajisur edhe me rreth gjashtë çertifikata të njohura në mbarë botën. Programi i teknikës së lartë dentare është tre-vjeçar universitar, ku praktika dhe teoria alternohen. Si një teknik dentar ju punoni në mënyrë krijuese me formën dhe ngjyrat për të zëvendësuar dhëmbët e humbur, dhe për këtë arsye pjesa më e madhe e punës suaj kryhet në laborator nën mbikqyrjen e profesorit. Ai në fillim demonstron disa etapa të veçanta duke punuar në grupe të vogla, dhe më pas studentët praktikojnë vetë në mënyrë të pavarur

Gjatë dy semestrave të parë studjohen lëndë mjekësore bazë dhe anatomia dentare, të alternuara me punë praktike në laborator, ndërsa njohuritë mbi materialet dentare merren në semestrat 2-5. Në semestrat e 3 – 6 praktika përbën rreth 70 % të programit. Në to trajtohet protetika fikse, ortodoncia, protezat e kombinuara, suprastrukturat mbi implante etj. Studentët trajnohen nga trajnues të kompanive dentare IVOCLAR VIVADENT dhe BEGO në “Protezim sipas sistemit BPS 2D”, “Protezim sipas sistemit BPS 3D” “Protezim fiks në metal”, “Protezim fiks pa metal”, “Protezim i kombinuar”, “Protezë e skeletuar” etj.

Në fund të periudhës së studimit, studentët përgatisin nga një punim protetik të shumëfishtë, në të cilin paraqesin një zgjidhje individuale të rastit klinik. Pas diplomimit me titullin Bachelor, teknikët dentarë mund të ndjekin studimet në vitin e katërt pranë Kolegjit dhe të marrin gradën Master Profesional në Teknikë Dentare. Këtu kombinohen lëndë teorike mbi drejtimin e dhëmbëve me praktikën laboratorike në ortodonci. Pregatitja e studentëve në këtë program studimi mbështetet nga kompani lider në prodhimin e materialeve dhe aparaturave ortodontike si SCHEU DENTAL dhe ORMCO.

Pas diplomimit, teknikët dentarë punojnë ose në laboratorë dentarë private ose në shërbimin shtetëror dentar. Tregu i punës shqiptar, rajonal dhe europian është më i favorshëm se ç’ka qenë prej shumë vitesh. Një aspekt tjetër i rëndësishëm është se niveli europian i studentëve të diplomuar në Kolegj dhe niveli universitar i programit të akredituar të studimit, mundëson punësimin e tyre në vendet e rajonit dhe BE. Nga ana tjetër çmimet shumë konkurruese në tregun shqiptar mundësojnë ofrimin e shërbimeve dentare për pacientë dhe klinika dentare në të gjithë Europën. Kështu tregu i punës është shumë i mirë.

Përzgjedhja

Kolegji Dentar, Ivodent

Kriteret e pranimit

Programi i studimit “Teknikë e Lartë Dentare” fillon çdo tetor dhe ofron 24 vende studimi. Që të pranohet në këtë program kandidati duhet të ketë kryer arsimin e mesëm të lartë dhe të ketë kaluar me sukses provimet e Maturës Shtetërore me rezultat më të lartë se nota e përcaktuar me vendimin përkatës të këshillit të ministrave. Kur kërkesat e kalojnë numrin e vendeve të ofruara të studimit, përzgjedhja e kandidatëve kryhet mbi bazën e një provimi pranues

Mos prisni kaq gjate Regjistrohuni sot!

Pse te na zgjidhni ne, pse IVODENT ?

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image