+355 4 2259 425 info@ivodent.edu.al

MTD

Kohezgjatja - 36 jave

MTD

Diplome Profesionale ne Mjeshter Teknik Dentar

Mjeshter Teknik Dentar

Pranë Kolegjit Profesional ”Ivoclar Vivadent & Partners” ofrohet një kurs specializimi njëvjeçar ”Mjeshtër i Teknikës Dentare” në teknikat moderne të aplikuara në laboratorët dentarë. Kursi i mundëson studentëve njohjen me protezimin estetik të dhëmbëve ku nuk përdoret metal, protezimin e kombinuar me korona teleskopike ose atashmente, suprastrukturat mbi implante etj.

Ky kurs përshtatet për persona të cilët kanë një eksperiencë pune disavjeçare në fushën e teknikave të laboratorit dentar dhe janë të interesuar të rrisin gamën dhe cilësinë e punimeve protetike që ofrojnë laboratorët ku ata punojnë. Mësimdhënia në kurs kryhet me kohë të plotë, 5 ditë në javë nga e hëna në të premte në formën e leksioneve, seminareve dhe praktikave në laborator. Në përfundimin me sukses të kursit studentët marrin Çertifikatën ”Mjeshtër i Teknikës Dentare”. Modulet, lëndët dhe orët mësimore për secilën lëndë jepen në planin e mëposhtëm mësimor të kursit. Stafi akademik i angazhuar në mësimdhënien e kursit ”Mjeshtër i Teknikës Dentare” është i specializuar në qendrat e trajnimit të kompanive Ivoclar Vivadent AG., dhe BEGO GmbH. Studentët gjatë kursit kryejnë edhe dy trajnime në punimet protetike të kombinuara dhe ”protezimin me porcelan estetik” me trajnerë të kompanive të sipërpërmendura duke u pajisur edhe me çertifikatat përkatëse.

Pedagoge

Altin Mele, Arthur Battenfield

Plani mësimor një vjeçar i programit për marrjen e Çertifikatës në ”Mjeshtër i Teknikës Dentare”

Moduli / Lenda

Plani mësimor në Shkollën e Lartë Jopublike ”IVOCLAR VIVADENT & PARTNERS”

 

Plani mësimor një vjeçar i programit për marrjen e Çertifikatës në ”Mjeshtër i Teknikës Dentare”

Moduli / Lënda

Orët mësimore (60 minutëshe)

Leksione

Seminare

Orë në laborator

Kredite

  1. Suprastrukturat mbi implante

1

Ortodoncia e lëvizshme

6

-

18

 

2

2

Materiale dentare me biopërshtatshmëri III

36

18

18

6

3

Protezat fikse pa metal

12

-

108

10

4

Protezat mbi implante

12

-

60

 

6

5

Teknika dhe metoda në protezimin dentar

48

24

-

6

Shuma

114

42

204

30

  1. Protezimi i kombinuar

1

Proteza totale biofunksionale

12

-

48

5

2

Protezat e kombinuara me elementë në formë teleskopi

12

-

108

10

3

Protezat e kombinuara me atashmente

12

-

108

 

10

4

Provim përfundimtar

 

 

 

5

Shuma

66

-

264

30

 

Course Fee : 1 euro

Apply Now

Pedagoget

Emer Mbiemer

Emer Mbiemer

Teacher

Roli dhe eksperienca

Emer Mbiemer

Emer Mbiemer

Teacher

Roli dhe eksperienca

Emer Mbiemer

Emer Mbiemer

Teacher

Roli dhe eksperienca

Altin Mele

Altin Mele

Pedagog

Biologji, Kimi

KursetTona

Mos prisni kaq gjate Regjistrohuni sot!

Pse te na zgjidhni ne, pse IVODENT ?

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image