Hapësira kërkimi dhe studimi

Biblioteka e Akademisë Ivodent kërkon të sigurojë mjedisin më të mirë të mundshëm për kërkim dhe studim, duke vënë në dispozicion literaturë fizike dhe elektronike me abonime në revista shkencore botërore. Kompjutera të pajisur me software profesional më të avancuar të teknologjisë së teknikave dentare në skanim, printim 3d dhe përpunim grafik të materialit.

Rregullore e përgjithshme e sjelljes

respect

Sjellje me respekt

Sjellja që shqetëson përdoruesit e Bibliotekës ose ndërhyn në aktivitetet e Bibliotekës është e ndaluar.

silent

Zhurmat nga aparatet elektronike

Telefonat celularë duhet të fiken ose të vendosen në modalitetin e heshtur me hyrjen në bibliotekë. Muzikë mund të dëgjohet vetëm nëpërmjet kufjeve.

quiet

Bisedimet në ambjentet e bibliotekës

Biblioteka është një zonë studimi gjysmë e qetë, me biseda të lejuara për sa kohë që zërat janë të ulët.

no food

Ngrënia dhe pirja në bibliotekë​

Pijet lejohen për sa kohë që janë në gota ose shishe plastike me kapak dhe që nuk derdhen. Ushqimi nuk lejohet në bibliotekë.

bomb

Përdorimi i objekteve, pajisjeve dhe materialeve​

Prishja e materialeve të Bibliotekës duke shënuar ose hequr faqe, ose çdo aktivitet tjetër shkatërrues që ul cilësinë e pajisjeve, materialeve ose objekteve konsiderohen akte vandalizmi, të dënueshme në përputhje me politikat e Akademisë.

Deri në përfundim të pandemisë, përdorimi i bibliotekës duhet rezervuar nga formulari më poshtë duke përdorur kredencialet e studentit

Akademia Ivodent

Rruga “Prokop Myzeqari” 10

1016, Tiranë

info@ivodent.edu.al

+355 69 700 3070

© 2022 Akademia Ivodent – Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Rrjetet tona sociale