Akademia Ivodent Universiteti i Laborantëve Dentarë

Titulli: Demostrim i hapave të punës së Skanerit Intraoral
Certifikimi: Ivoclar Academy
Lektor: Simon Jurse
Gjuha: Anglisht/Shqip
Niveli: Mesatar/Acancuar
Kosto: free
Data: 16 Maj 2023
Orari: 09:30
Vendndodhja: Laboratori digjital Akademia Ivodent, Rruga “Prokop Myzeqari” Tiranë

Programi - 16 Maj 2023

1 – Shpjegim për konceptin e skanimit intraoral

2 – Krahasimi midis gjeneratave të skanerave Trios 3 , Trios 4 dhe Trios 5

3 – Strategjia e skanimit intraoral – pse është e rëndësishme dhe çfarë mund të ndodhë nëse nuk e ndjekim këtë strategji.

4 – Skanimi i një kulti të dekortikuar dhe skanimi i një implanti

5 – Si të skanoni perpara dhe pas preparimit.

6 – Regjistrimi i kafshimit – mënyra e saktë e marrjes së okluzionit.

7 – Këshilla dhe truke për të lehtësuar dhe shpejtuar procesin e skanimit.

8 – Si të analizoni hapësirën, kontaktet me antagonistët, undercutet dhe nuancat e dhëmbëve.

9 – Smile Design dhe Pacient Monitoring për një komunikim më të kompletuar me pacientët.

Akademia Ivodent

Rruga “Prokop Myzeqari” 10

1016, Tiranë

info@ivodent.edu.al

+355 69 700 3070

© 2022 Akademia Ivodent – Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Rrjetet tona sociale