Titulli:Përdorimi i qeramikës IPS Style (Ivoclar)
Certifikimi: Ivoclar Academy
Lektor: Davor Markovic
Gjuha: Anglisht/Shqip
Niveli: Mesatar
Kosto: 200 €
Data: 23-24 Maj 2022
Orari: 09:00 – 16:00
Vendndodhja: Laboratori digjital Akademia Ivodent, Rruga “Prokop Myzeqari” Tiranë

Akademia Ivodent

Rruga “Prokop Myzeqari” 10

1016, Tiranë

info@ivodent.edu.al

+355 69 700 3070

© 2022 Akademia Ivodent – Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Rrjetet tona sociale