Titulli: Rreshtimi i dhëmbëve në protezën totale sipas parimit Biogen
Certifikimi: Ivoclar Academy
Lektor: Uroš Kastelic
Gjuha: Anglisht/Shqip
Niveli: Avancuar
Kosto: 200 €
Data: 6-11 Qershor 2022
Orari: 09:00 – 16:00
Vendndodhja: Akademia Ivodent, Rruga “Prokop Myzeqari” Tiranë

Programi

– Leksion i hapur mbi parimet protetike në cilat bazohet sistemi Biogen i vendosjes së dhëmbëve në protezat e pacientëve edentulozë.


– Njohja me artikulatorin Stratos 200 dhe 300 me vlera individuale.

– Përdorimi i harkut facial për rregjistrimin e kafshimit dhe pozicionimin e saktë në simulatorin e lëvizjeve të mandibulës (artikulator).

– Rreshtimi i dhëmbëve sipas sistemit Biogen në një model pacienti pa dhëmbë në artikulatorin Stratos 200.

Akademia Ivodent

Rruga “Prokop Myzeqari” 10

1016, Tiranë

info@ivodent.edu.al

+355 69 700 3070

© 2022 Akademia Ivodent – Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Rrjetet tona sociale