Titulli: Leksion i hapur
Certifikimi: Akademia Ivodent
Lektor: të kombinuar
Gjuha: Shqip
Niveli: Fillestar/Mesatar/Acancuar
Kosto: Falas
Data: 19 Maj 2022
Orari: 10:30 – 12:30
Vendndodhja: Online

Moduli Analog

Prezantim i përgjithshëm

Hyrje në anatominë dentare
Njohja me procesin e punës dhe strukturat përkatëse
Modelimi në dyll
Demostrim praktik i ndërtimit në dyll të një elementi

Ortodoncia

Krijimi i aparateve ortodontik
Demostrim praktik i ndërtimit të harkut labial

Moduli Digjital

Prezantim me infrastrukturën mësimore digjitale në Akademinë Ivodent

Njohja me fluksin digjital të protezimit dentar
Demostrim praktik i ndërtimit të një elementi në software 3Shape
Prezantim me infrastrukturën laboratorike digjitale në Akademinë Ivodent

Teknika e shtresëzimit mbi zirkon

Akademia Ivodent

Rruga “Prokop Myzeqari” 10

1016, Tiranë

info@ivodent.edu.al

+355 69 700 3070

© 2022 Akademia Ivodent – Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Rrjetet tona sociale