Hapësira e transparencës

Kontrata e studentit

Kontrata tip që lidhet midis studentit dhe Akademisë Ivodent.

Pasqyra financiare

Bilanci financiar për vitin 2020.

Marrëveshjet

Marrëveshjet e bashkëpunimit midis Akademisë Ivodent dhe Universitetit Politeknik të Tiranës, Universitetit të Mjekësisë, Universitetit Albanian University dhe Universitetit Aldent.

Punësim

Shpallje e njoftimeve për aplikimet për pozicionet e stafit akademik, ndihmës akademik dhe administrativ.

Strategjia

Strategjia e zhvillimit 2018-2023.

Baza Ligjore

Rregullore e Përgjithshme - Akademia Ivodent

Akademia Ivodent

Rruga “Fortuzi” nr 91

1016, Tiranë

info@ivodent.edu.al

+355 69 606 0775

+355 69 700 3070

© Akademia Ivodent – Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Rrjetet tona sociale
website