Fjala e Rektorit

Falenderojmë për besimin ndaj Akademisë Ivodent secilin prej maturantëve që në përzgjedhjet e tyre ka vendosur degët e ofruara nga Institucioni ynë.
Sigurojmë secilin prej aplikantëve që do të krijohet hapësira e regjistrimit në raundet përkatëse. Për çdo sqarim, përdorni kanalet elektronike të komunikimit me Akademinë Ivodent.

Prof. Ilo Mele
Rektor
Akademia Ivodent Universiteti i Laborantëve Dentarë
Akademia Ivodent Universiteti i Laborantëve Dentarë

Akademia Ivodent

Rruga “Prokop Myzeqari” 10

1016, Tiranë

info@ivodent.edu.al

+355 69 606 0775

+355 69 700 3070

© Akademia Ivodent – Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Rrjetet tona sociale
website